Как се прави окачен таван в баня. Необходимо падане от грубата основа.

Необходимо отстояние на окачения таван от грубата основа.