• БАЗОВИ ЦЕНИ

Сух под с гипсофазерни плоскости Vidifloor Solo ( 1x 18мм)+ Дървесно-влакнестата плоскост ( 10 мм. ) и 30мм. посипка Керамзит.

до 10 кв.м.

по договаряне
  • ЗА КВ.М.

над 10 кв.м.

95 лв
  • ЗА КВ.М.

над 25 кв.м.

85 лв
  • ЗА КВ.М.

над 55 кв.м.

80 лв
  • ЗА КВ.М.

Сух под с гипсофазерни плоскости Vidifloor Duo ( 1x 10 мм. + 1x 12,5 мм.) и 30мм посипка Керамзит

до 10 кв.м.

по договаряне
  • ЗА КВ.М.

над 10 кв.м.

90 лв
  • ЗА КВ.М.

над 25 кв.м.

85 лв
  • ЗА КВ.М.

над 55 кв.м.

80 лв
  • ЗА КВ.М.

Сух по с плоскости Vidifloor Solo на Кнауф Гипсофазерните плоскости на Кнауф Vidifloor Solo се използват за изграждане на различни системи за сухи подове . Еднопластово полагане на Vidifloor Solo + 3 см . посипка Керамзит издържа на натоварване от 2 Kn/m2 (около 200 килограма „мъртъв“ товар на квадратен метър) . Системата е подходяща за всякакви жилищни помещения.

Сух под с плоскости Vidifloor Duo на Кнауф Гипсофазерните плоскости на Кнауф Vidifloor Duo се използват за изграждане на различни системи за сухи подове .Система с  1x 12,5 мм.  + 1x 10 мм. Vidifloor Solo и 3 см . посипка Керамзит издържа на натоварване от 2,6 Kn/m2 (около 260 килограма „мъртъв“ товар на квадратен метър) . Системата е подходяща за всякакви жилищни  и търговски помещения с квадратура до 50 кв.м.

ВСИЧКИ БАЗОВИ ЦЕНИ ВКЛЮЧВАТ :
  • ВЪЗМОЖНИ КОРЕКЦИИ

В базовите цени за сух под  е заложена посипка  от 30мм керамзит , тъй като в нашата практика  извършваме най-често монтаж на обекти с около 2 см. равномерно разпределена денивелация . Цента може да бъде променена с положителна или отрицателна корекция от 7 лв. за всеки 10мм керамзит над или под базовите 30мм . По долу може да разгледате три варианта с различна дебелина на посипката .

 

 
Монтаж на сух под . Изчисляване на необходимата посипка - вариант 40 мм средна
Примерен вариант 1 .Средно ниво на посипката около 40 мм.

При този вариант въпреки , че в най-високата точка имаме 20мм , а в най -ниската 50 мм . керамзит средно не е 35 мм ,  а малко повече от 40 мм тъй , като денивелацията не е равномерно разпределена.

+5ЛВ. ЗА КВ.М.  КОРЕКЦИЯ КЪМ БАЗОВАТА ЦЕНА.

Монтаж на сух под . Изчисляване на необходимата посипка - вариант 25 мм средна
Примерен вариант 2 .Средно ниво на посипката около 25 мм.

При този вариант имаме сравнително равна основа с равномерно разпределена денивелация от 1 см  и средното ниво на посипката е около 25мм .

– 2,5 ЛВ. ЗА КВ.М.  ОТРИЦАТЕЛНА КОРЕКЦИЯ ОТ БАЗОВАТА ЦЕНА.

Монтаж на сух под . Изчисляване на необходимата посипка - вариант 30 мм средна
Примерен вариант 3 .Средно ниво на посипката около 30 мм.

Тук имаме равномерно разпределена денивелация от 2см. и посипка средно 30мм. Тази ситуация се среща най-често и няма да има промяна от цените в таблиците по-горе.

БЕЗ КОРЕКЦИЯ КЪМ БАЗОВАТА ЦЕНА.

2-ри+  етаж без ползване на асансьорДо +12%
Центарална градска част на София , Бургас или ВарнаДо + 8 %
2 x 12,5 мм.  Vidifloor Duo+ 3,5 лв. за кв.м.
2 x 10 мм.  Vidifloor Duo– 3,5 лв. за кв.м.
  • ВАЖНИ УТОЧНЕНИЯ