Тавани от гипсокартон – общи положения

Едно от най-предпочитаните приложения на гипсокартона  е в използването му за направата на окачени тавани . Причината е в това ,че таваните от гипсокартон  имат много предимства и малко недостатъци. Окачените тавани от гипсокартон  могат да бъдат монтирани под всякакви груби основи , метални или дървени конструкции .Минималното отстояние от  основата в идеалният вариант (когато тя е перфектно нивелирана) е само 4,2см. , а за максималното граници няма . В днешно време  качествен монтаж на тавани с плоскости гипсокартон може да бъде осъществен по над двадесет сертифицирани системи , което позволява да бъдат постигнат почти всички желани параметри . Най- широко използваните варианти са системите d112 и d113 разработени от лидерите на пазара „Кнауф“ и една от системите на „Ригипс“ .

Окачен таван от гипсокартон с конструкция на едно ниво
Кнауф d113 –  окачен таван с плоскости гипсокартон и конструкция от метални профили на едно ниво.
Окачен таван от гипсокартон с конструкция на две нива
Кнауф d112 –  окачен таван с плоскости гипсокартон и конструкция от метални профили на две нива.

Предимства на окачените тавани от гипсокартон.

 • Постига се идеално гладка повърхност

 • Топло изолация .В съчетание с минерална вата се постига значително повишаване на изолацията от външната среда .

 • Шумо изолация . Едно от най-важните предимства на гипсокартона , което доста често е подценявано . В съчетание с каменна вата ще се отървете от неприятното тропане на съседите от горния етаж.

 • Възможност за вграждане на осветителни , озвучителни , вентилационни др. тела.

 • Възможност да се скрият различни видове водопроводни , електрически , климатични и др . инсталации .

 • Възможност за изпълнение на елементи с всякаква геометрия  . Гипсокартона Ви дава възможност да разгърнете изцяло вашата фантазия .

 • Едни от най -добрите показатели за устойчивост при пожар . Различните системи покриват всички съвременни изисквания за пожаро – безопасност .

 • Сравнително бърз и чист монтаж .

Коя система за монтаж  да изберем ?

Както писахме по-горе към настоящия момент съществуват над 20-30 сертифицирани системи за монтаж на окачени тавани от гипсокартон разработени от различни производители . По-популярните компании в бранша са Knauf , USG (която вече е закупена от Кнауф) и Saint-Gobain със своите брандове Rigips и British Gypsum .

Как се прави най-качествено окачен таван от гипсокартон ? Коя система и производител да изберем ? Това са въпроси , които получаваме много често от клиенти при предварителен оглед на обектите . Еднозначен отговор на тези въпроси няма ! Ако някой Ви каже , че гипсокартон се прави „еди си как“ без да се е запознал с особеностите на обекта ( основа , приферия , влажност и много др.) , Вашите изисквания ( естетика , топло /шумо изолация и др.)  има голям риск да бъдете подведени и да не получите оптимален конкретно за Вашия обект монтаж на гипсокартон. Точната система за монтаж на окачен таван от гипсокартон се избира след като се вземат под внимание и подредят по „тежест “ редица фактори .

По-важните но е и единствени неща с , които е желателно да се съобразите преди да решите ,по каква система да бъде монтиран Вашият окачен таван от гипсокартон са :

 • Каква е грубата основа под която ще бъде монтиран тавана от гипсокартон ?

  За монтаж под бетонни основи може да се използват почти всички системи . За монтаж под гредоред са подходящи системи с по малко точки на окачване и по голяма „гъвкавост“ . За монтаж на гипсокартон под метални конструкции , където разширенията на метала при температурни инверсии оказват съществено влияние се използват системи с  подходящи параметри на изолация и окачване.


 • Какви са стените по периферията ?

  При стени , които също са от гипсокартон могат да бъдат използвани всички системи . Връзката между таван от гипсокартон и периферни стени изградени и обработени с други материали изисква обаче повече внимание . Най -често в такива ситуации е по-добре да бъдат използвани системи , които позволяват монтаж и шпакловка без твърда връзка между тавана и стените .


 • Каква е височината на помещението ?

  При ниски помещения , където минималното отстояние от основния таван е от съществено значение са по-подходящи системи с конструкция на едно ниво .  Когато имаме достатъчно височина вече може да използваме системи с конструкция на две и повече нива .


 • Каква е площта на тавана ?

  Системата на Ригипс (и старата на Кнауф ) при която носещите профили са едновременно и монтажни може да се използва в помещения до около 30 кв.м.  Останалите системи с конструкция на едно ниво могат да бъдат изпълнявани и в помещения с площ 50-70 кв.м.   За по големи помещения винаги препоръчваме системи с конструкция на две нива .


 • Какви нива на топло и шумо изолация искате да постигнете ?

  Тук нещата зависят по-скоро от качествата и характеристиките на самите изолационни материали , които се използват . Трябва да се обърне обаче внимание на това , че за да се възползваме оптимално от характеристиките на дадена изолация то тя трябва да легне свободно над конструкцията без (или поне с минимално количество) „термо мостове „.  Подходящи за използване са системи с  по-малко на брой , съобразени с размера на изолацията точки на окачване .  Освен изолацията трябва да се има в предвид , че системите с два и повече пласта гипсокартон изолират (особено от гледна точна на шума) по- добре от еднопластовите.


 • Искате ли по-добра акустика в помещението ?

  Някои производители предлагат специални акустични системи за монтаж на гипсокартон . По-популярни у нас са системите на Кнауф с перфориран гипсокартон Cleaneo Akustik и  неперфориран Fonic  Akustic   Тук не трябва да се бърка акустика с шумоизолация . Акустиката се отнася за спецификата и звуците в самото помещение . Пример за лоша акустика може да бъде  силното дрънчене на прибори за хранене в ресторант или неприятното ехо , което се чува в празна стая.


 • Има ли специални изисквания за пожаро безопасност ?

  При завишени изисквания за защита при пожар се използват специални системи или стандартни но с модифицирани параметри на окачване , обшиване , крепежни елементи ,изолация и др.


 • Какви са нивата на влага в помещението ?

  Всички знаят , че в помещения с повишена влажност на въздуха се монтира гипсокартон с повишени показатели на влаго-устойчивост (т.н. зелен гипсокартон) . Това обаче не е единственото нещо , което може да се направи . Много малко хора знаят , че по-отношение на влагата двупластова система с обикновен гипсокартон има по-добри показатели  в сравнение с еднопластова изпълнена с влаго-устойчив. При изпълнение на стандартните системи във влажни  помещения задължително се използват специални шпакловки и препоръчително паро-изолазионна  мембрана. За тавани в мокри помещения не препоръчваме да се използва гипсокартон , но ако все пак държите е желателно да се използват системи не влаго (зеления) , а с водо устойчив гипсокартон.


Основни системи за монтаж на окачени тавани от гипсокартон

По-долу може да се запознаете с основните  системи за монтаж на тавани от гипсокартон с метална конструкция в жилищни помещения . Трябва да се отбележи , че това са най-често използваните но не и единствени възможни варианти .

Таван от гипсокартон с метална конструкция на едно ниво ( Кнауф d113 )

Конструкция на едно ниво за таван от гипсокартон по ситемата на Кнауф d113

D 113 е най -новата система за монтаж на окачени тавани от гипсокартон разработена от Кнауф . Конструкцията се изгражда ,чрез : 1 периферни UD профили ,които служат за „подвеждане “ на тавана в желаната равнина ; 2 носещи метални CD профили , които се окачват към основния таван посредством дирекни и др. окачвачи ; 3 перпендикулярно на носещите се инсталират монтажни CD -профили , към които посредством рапидни винтове се монтира гипсокартон с дебелина минимум 12,5 мм.

Системата е изключително подходяща за монтаж на тавани от гипсокартон в малки и големи помещения с малка височина . Задължителното отстояние от 120 см. между монтажните профили улеснява много полагането на изолации със стандартни размери от 60 см . По малкия брой точки на окачване допринася за по добра акустика и минимизиране на термо мостове . Съчетанието от монтажни и носещи профили позволява монтаж на гипсокартона без той да се прихваща , към периферните профили , което прави ситемата много подходяща за изпълнение на шпакловката без армиране на гипсокартон към стени с варо-циментова мазилка и др.

Минимално отстояние от основния таван без изолация


45 мм.

Минимално отстояние от основния таван с изолация


95 мм.

Клас на натоварване при стандартно изпълнение .


15 kN/m²

Препоръчителна макс.  площ без прекъсване на тавана


100 m²

 • Системата позволява минимално отстояние (падане) от основния таван от 45 мм. при монтаж с един пласт гипсокартон без изолация.

 • По-лесно в сравнение с другите ситеми полагане на стандартна изолация (вата) с ширина 60 -120 см.

 • Минималното окачване към основния таван предполага по добра акустика .

 • Системата е с  добра еластичност , което минимизира възможността от поява на пукнатини по фугите на гипсокартона в следствие на температурни инверсии.

 • Позволява монтаж на гипсокартон с конструкция на едно ниво без прекъсване в помещения с по- големи квадратури.

 • По-труден монтаж в сравнение с другите две системи особено при по-големи квадратури .

 • Най- скъпата система за монтаж на тавани от гипсокартон . Дори и стандартно изпълнение на  системата изисква не малък брой крепежни елеметни , свързващи елементи за едно ниво (които са по-скъпи от тези за две нива ) и висок разход на CD -профили .

 • Наличието на монтажни и носещи профили на едно ниво значително намалява възможностите за позициониране на вградени  осветителни , вентилационни и други тела . Имайте в предвид , че особено по-отношение на монтажните профили отстоянията са строго фиксирани и разположенито на лунички , вентилатори и др. трябва да се съобразява с тях.

Разходна норма при стандартно изпълнение на системата с един пласт гипсокартон 12,5 мм. за 1 кв.м. без фира
 1. Гипсокартон > 1 кв.м. 
 2. CD-профил > 2,9 л.м.
 3. UD-профил > 0,9 л.м.
 4. Директни окачвачи > 0,9 бр.
 5. Кръстата връзка за едно ниво > 1,65 бр.
 6. Метален дюбел (тип клин) > о,9 бр.
 7. Дюбел пирони > 5 бр.
 8. Рапидни винтове 25 мм.( за прихващане на гипсокартона ) > 12 бр.
 9. Винтове 9 мм (Копчета) > 1,8 бр.
 10. Рап. винтове или Копчета (за прихващане на кр.връзка) > 6,6 бр.

Нашият съвет !

Кога да монтирате гипсокартон по системата d`113 на Кнауф?

Ситемата d113 е удачно и най-рентабилно да се монтира ; В ниски помещения (при , които минималното отстояние от основния таван е водещ фактор ) с квадратура над 20-30 кв.м. ; Когато трябва да се изолира с каменна вата на плочи .

Таван от гипсокартон с метална конструкция на едно ниво ( „Кнауф d112 – само монт.профили“ и „Ригипс на едно ниво“ )

Конструкция за гипсокартон на едно ниво по системата на РигипсПри таза системата за монтаж на тавани от гипсокартон  конструкцията се изгражда на едно ниво , но за разлика от d113 само от монтажни  профили. Конструкцията се изгражда чрез: 1 Периферни UD профили , които служат за подвеждане на тавана в желаната равнина ; 2 CD профили , които се нареждат само в едната посока и на практика изпълняват едновременно ролята и на монтажни (към които се прихваща гипсокартона ) и на носещи .

В не толкова далечното минало  това беше единствената система на Кнауф за монтаж на тавани с конструкция на едно ниво ( Knauf d111) . Към момента системата също е заложена в техническите проспекти на фирмата , като изпълнение на d112 само с монтажни профили . Сравнително лесното изпълнение и ниският разход на материали , прави този начин за монтаж на тавани от гипсокартон  един от най-широко използваните у нас , към настоящия момент . Системата е подходяща за окачени тавани от гипсокартон в бани , коридори  и  др. помещения до 30 кв.м. без големи температурни инверсии.

Минимално отстояние от основния таван без изолация


45 мм.

Минимално отстояние от основния таван с изолация


95 мм.

Клас на натоварване при стандартно изпълнение .


 20 kN/m²

Препоръчителна макс.  площ без прекъсване на тавана


30 m²

 • Системата позволява минимално отстояние (падане) от основния таван от 45 мм. при монтаж с един пласт гипсокартон без изолация.

 • Сравнително лесен за изпълнение монтаж .

 • Най-икономичната система , от към разход на материали и консумативи .

 • Системата не е много устойчива на големи температурни инверсии . Не е подходяща за изпълнение в рядко обитавани помещения , под метални конструкции и др.

 • Не много добра акустика . Големият брой точки на окачване към основния таван предават в по-голяма степен вибрациите.

 • Системата е трудна за изпълнение под носещи конструкции и основи ,при които възможността за окачване в много точки е лимитирана ( например под гредоред , под вентилационни  инсталации и др. )

Разходна норма при стандартно изпълнение на системата с един пласт гипсокартон 12,5 мм. за 1 кв.м. без фира
 1. Гипсокартон > 1 кв.м. 
 2. CD-профил > 2,0 л.м.
 3. UD-профил > 0,9 л.м.
 4. Директни окачвачи > 1,8 бр.
 5. Метален дюбел (тип клин) > 1,8 бр.
 6. Дюбел пирони > 5 бр.
 7. Рапидни винтове 25 мм.( за прихващане на гипсокартона ) > 12 бр.
 8. Винтове 9 мм (Копчета) > 3,6 бр.

Нашият съвет !

Кога може да използвате тази система ?

Може да монтирате спокойно таван от гипсокартон с конструкция на едно ниво само от монтажни профили в жилищни помещения до 30 кв.м. , които се предполага , че няма да бъдат подлагани на големи температурни инверсии (т.е. ще се обитават целогодишно) .

Таван от гипсокартон с метална конструкция на на две нива ( Кнауф d112 )

Конструкция на две нива за таван от гипсокартон по ситемата на Кнауф d112D 112 на Кнауф е най- използваната в Европа система за монтаж на окачени тавани от гипсокартон с конструкция на две нива . Конструкцията се изгражда чрез : 1 Приферни UD профили , които служат за „подвеждане“ на тавана в желаната равнина ; 2 Носещи CD профили , които са позиционирани над монтажната равнина ( горното ниво на конструкцията ) ; 3 Монтажни CD профили  окачени към носещите посредством специални връзки за преход между две нива. Монтажните СD  и периферните UD профили са позиционирани във второто по-ниско ниво на конструкцията .

Използването на конструкция от метални профили на две нива , позволява лесно изпълнение на тавани от гипсокартон с голяма квадратура , без прекъсване. Системата  е изключително „еластична“ , което при качествено изпълнение намалява до минимум вероятността от компроментиране на фугите между плочите гипсокартон . Възможността носещите профили да се позиционират произволно в допустимите отстояния  , улеснява и оптимизира монтажа на окачени тавани от гипсокартон под гредоред , метални конструкции и др .

Минимално отстояние от основния таван без изолация


110 мм.

Минимално отстояние от основния таван с изолация


125 мм.

Клас на натоварване при стандартно изпълнение .


 20 kN/m²

Препоръчителна макс.  площ без прекъсване на тавана


300

 • D 112 e най устойчивата на температурни инверсии система за монтаж на тавани с плоскости гипсокартон .

 • Лесен за изпълнение монтаж . Конструкция на две нива „звучи“ сложно , на практика обаче се изпълнява по-лесно от конструкциите на едно ниво .

 • Лесно позициониране на вградени осветителни и др. тела за вграждане без почти никакви ограничения .

 • Позволява оптимален монтаж на минерална или каменна вата с всякакви размери.

 • Много добри акустични показатели.

 • Необходимо е минимум 11 см . отстояние от най-ниската точка на основния таван , което е с 6,5 см. повече от системите с конструкция на едно ниво

Разходна норма при стандартно изпълнение на системата с един пласт гипсокартон 12,5 мм. за 1 кв.м. без фира
 1. Гипсокартон > 1 кв.м. 
 2. CD-профил > 2,0 л.м.
 3. UD-профил > 0,9 л.м.
 4. Директни окачвачи > 1,8 бр.
 5. Метален дюбел (тип клин) > 1,8 бр.
 6. Дюбел пирони > 5 бр.
 7. Рапидни винтове 25 мм.( за прихващане на гипсокартона ) > 12 бр.
 8. Винтове 9 мм (Копчета) > 3,6 бр.

Нашият съвет !

Кога да използвате тази система ?

Препоръчваме абсолютно винаги , когато помещението има достатъчно височина , да използвате система за монтаж на окачен таван от гипсокартон , с конструкция на две нива !