сух под на таванско помещение с гредоред

Сух под на таванско помещение с основа гредоред

За сухите подове най-общо

Сухите подове се полагат върху груб носещ под и са алтернатива на стандартните циментови замаски.Те се прилагат главно там , където нищожното собствено тегло , избягването на строителна влага или високата шумо изолация са основни критерии. Изключително практично(и общо взето единственото) решение са, когато се налага саниране на гредоред. Има няколко вида сухи подове  като основните са два:

  • Повдигнат под . Той се монтира върху повдигната конструкция(крачета), като между сухия под и основния носещ такъв , се получава кухина , която позволява преминаването и обслужването на различни инсталации.Височината му може да бъде от 2,5см до 180см.
  • Vidifloor сух под . Под , при който гипсофазерните плоскости са положени върху специална суха посипка.В зависимост от плоскостите , които се използват те  биват два вида :

-Vidifloor Solo .Тук се използват един слой специални плоскости на Кнауф , които имат фрезов кант и се застъпват една с друга по метода „мъжко-женско“

suhpod solo

-Vidifloor Duo .В този случай използваме два или повече слоя гипсофазерни плоскости , като всеки слой се залепя и прихваща с винтове към другия.

suhpod duo

Общо взето и при двата вида принципа е един и същ, като и двата се полагат върху суха посипка.

Предимства на сухите подове.

  • Повишава значително топло изолацията.
  • Изключително добра шумо изолация.
  • Бърз монтаж без мокри процеси.
  • Изключително леки , който позволяват по -малко груба конструкция на зградата.
  • Могат да бъдат положени върху дървени основи.Много подходящи при саниране на тавански помещения с гредоред.
  • Изключително гладка повърхност , което спомага за по бързото и качествено последващо полагане на допълнителни покрития , както и по малкият разход на лепила при керамично покритие.
  • Подходящи за подови отопления.