аквапанел aquapanel сухо стрителство

Стадион „Алианц арена“ в Мюнхен е изцяло изграден със системите за сухо строителство и в частност Аквапанел.