• БАЗОВИ ЦЕНИ

Предстенна обшивка с CD и UD профили по системата на Кнауф W623

до 30 кв.м.

По договаряне
 • ЗА КВ.М.

над 30 кв.м.

65 лв
 • ЗА КВ.М.

над 80 кв.м.

60 лв
 • ЗА КВ.М.

над 250 кв.м.

55 лв
 • ЗА КВ.М.

Суха мазилка (лепене на гипсокартон) по системата на Кнауф W611

до 30 кв.м.

По- договаряне
 • ЗА КВ.М.

над 30 кв.м.

55 лв
 • ЗА КВ.М.

над 80 кв.м.

50 лв
 • ЗА КВ.М.

над 250 кв.м.

45 лв
 • ЗА КВ.М.

Предстенна обшивка с гипсокартон и метлни профилиСистемата за изграждане на предстенна обшивка W623 се изпълнява посредством гипсокартон и носеща конструкция от метални профили CD и UD , които се закрепват към основната стена чрез директни окачвачи. Това позволява изпълнението на тясна конструкция на големи височини. Минимално отстояние от грубата стена без изолация 50 мм.

dОкачен таван от гипсокартон с конструкция на две нива1  W 611 е система при , която плоскостите гипсокартон се монтират без конструкция , към съществуващите стени , чрез специални бързо свързващи лепила . Сухата мазилка или т.н. “ лепене на гипсокартон “ е алтернатива на стандартните варо-циметнови или гипсови мазилки без остатъчна влажност и по висока изолация . Минимално отстояние от грубата стена 18 мм. 

ВСИЧКИ БАЗОВИ ЦЕНИ ВКЛЮЧВАТ :
 • ШПАКЛОВКА

Базовите цени за предстенни обшивки от гипсокартон посочени в таблиците по-горе са с влючена шпакловка и шлайфане до ниво на качество Q3  !  Подробна информация за рзличните нива на качество O1 ,Q2 , Q3 , Q4  и това как ние ги изпълняваме ,може да намерите на нашия YouTube канал  Гипсокартон Про . В зависимост от конкретните визуални  изисквания  ,повърхностите от гипсокартон могат да бъдат обработени ( шпакловани и армирани ) и до други етапи със съответната корекция към базовите цени.

Без шпакловка и армиране

- 7,5 лв
 • ЗА КВ.М.

Шпакловка до ниво на качество Q1

- 4 лв
 • ЗА КВ.М.

Шпакловка до ниво на качество Q2

- 2 лв
 • ЗА КВ.М.

Шпакловка до ниво на качество Q4

+ 7 лв
 • ЗА КВ.М.
 • ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ

Цените за предстенни обшивки  с гипсокартон посочени в таблиците по горе са за стандартно изпълнение на системите W623 и W611 . Към тях  могат да бъдат добавени допълнителни компоненти с цел повишаване параметрите за топло-изолазия , акустика , шумо-изолация , пожаро-устойчивост  , влаго-устойчивост и други .

Влагоустойчив гипсокартон ...

+ 3 лв
 • ЗА КВ.М.

Пожароустойчив гипсокартон

+ 3,5 лв
 • ЗА КВ.М.

Минерална вата 50 мм .........

+ 7 лв
 • ЗА КВ.М.

Минерална вата 100 мм .........

+ 11 лв
 • ЗА КВ.М.

Каменна вата 50мм ................

+ 9 лв
 • ЗА КВ.М.

Пароизолазионна мембрана

+ 16 лв
 • ЗА КВ.М.

Шумоизолираща лента .............

+ 1,5 лв
 • ЗА КВ.М.

Акустични окачвачи ................

+ 5 лв
 • ЗА КВ.М.
 • ВЪЗМОЖНИ КОРЕКЦИИ

 Базовите цени по горе е възможно да бъдат коригирани в различна степен при наличието някои утежняващи работния процес обстоятелства .

Височина на основата за окачване от повече от 5 метраДо + 6%
Окачване за метални конструксииДо+ 6 %
>2-ри етаж без ползване на асансьорДо + 4%
Мебели , техника , стр.материали и др. на мястото за монтажДо + 7%
Центарална градска част на София , Бургас или ВарнаДо + 6 %
 • ВАЖНИ УТОЧНЕНИЯ