[envira-gallery id=“727″]

Странци:   12 | 3 | 4 | 5 | 6

! Всички снимки на окачени тавани, опънати тавани и други проекти в нашите галерии са авторски на обекти изпълнени от нас . Пожелаваме на всички колеги с наши снимки в техните сайтове , Фейсбук страници и обяви , повече реализирани лични проекти.