Директен окачвач за гипсокартон грешна и правилна позиция

Когато правим скара за гипсокартон .Директният окачвач трябва да е разположен над профила