• БАЗОВИ ЦЕНИ

Преградна стена на единична конструкция ,двустранно с по един пласт гипсокартон по системата на Кнауф W111.

до 30 кв.м.

42 лв
 • ЗА КВ.М.

над 30 кв.м.

40
 • ЗА КВ.М.

над 80 кв.м.

38
 • ЗА КВ.М.

над 250 кв.м.

35
 • ЗА КВ.М.

Преградна стена на единична конструкция ,двустранно с по два пласта гипсокартон по системата на Кнауф W112

до 30 кв.м.

58 лв
 • ЗА КВ.М.

над 30 кв.м.

55 лв
 • ЗА КВ.М.

над 80 кв.м.

53лв
 • ЗА КВ.М.

над 250 кв.м.

48 лв
 • ЗА КВ.М.

Инсталационна преградна стена с двойна конструкция двустранно с по два пласта гипсокартон по системата на Кнауф W116

до 30 кв.м.

65 лв
 • ЗА КВ.М.

над 30 кв.м.

62 лв
 • ЗА КВ.М.

над 80 кв.м.

59 лв
 • ЗА КВ.М.

над 250 кв.м.

55 лв
 • ЗА КВ.М.

Еднослойна преградна стена от гипсокартон по ситемата на Кнауф w112W111 е преградна стена с единична конструкция от метални щендерни профили обшита от двете страни с по един пласт гипсокартон .В зависимост от използваните профили е възможно да бъдат изпълнени преградни стени с  дебелина от  75мм.  , 100 мм. и 125 мм.

Двуслойна преградна стена от гипсокартонW111 е преградна стена с единична конструкция от метални щендерни профили обшита от двете страни с по два пласта гипсокартон .В зависимост от използваните профили е възможно да бъдат изпълнени преградни стени с  дебелина от  100 мм.  , 125 мм. и 150 мм.

Двупластова преградна стена от гипсокартон и двойна конструкция от профилиW 116 е преградна стена изградена с  двойна конструкция от метални щендерни профили обшита от всяка страна с по два пласта гипсокартон . Пространството между двете конструкции прави монтажа на ВиК , ОВ и други инсталации по лесно . Възможно е изпълнение на преградни стени с  дебелина от 150 мм.  до 500 мм.

ВСИЧКИ БАЗОВИ ЦЕНИ ВКЛЮЧВАТ :
 • ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ

Цените за преградни стени с гипсокартон и щендерни профили посочени в таблиците по горе са за стандартно изпълнение на системите W111 , W112 W 116 . Към тях  могат да бъдат добавени допълнителни компоненти с цел повишаване параметрите за топло-изолазия , акустика , шумо-изолация , пожаро-устойчивост  , влаго-устойчивост и други .

Влагоустойчив гипсокартон ...

+ 1,5 лв
 • НА КВ.М. за всеки пласт

Пожароустойчив гипсокартон

+ 1,7 лв
 • НА КВ.М. за всеки пласт

Минерална вата 50 мм .........

+ 3,4 лв
 • ЗА КВ.М.

Минерална вата 100 мм .........

+ 6 лв
 • ЗА КВ.М.

Каменна вата 50мм ................

+ 5,5 лв
 • ЗА КВ.М.

Каменна вата 100мм ................

+ 10 лв
 • ЗА КВ.М.

Шумоизолираща лента .............

+ 1 лв
 • ЗА КВ.М.

Отвор за врати с UA профили + комплект пети

+ 65 лв
 • ЗА БР.
 • ВЪЗМОЖНИ КОРЕКЦИИ

 Базовите цени по горе е възможно да бъдат коригирани в различна степен при наличието някои утежняващи работния процес обстоятелства .

Височина на стената над 3 м. +3 %
Височина на стената над 6 м. + 5 %
2-ри + етаж без ползване на асансьор До + 8%
Мебели , техника , стр.материали и др. на мястото за монтажДо + 5 %
Центарална градска част на София , Бургас или ВарнаДо + 8%
 • ВАЖНИ УТОЧНЕНИЯ