Гланцитан опънат таван . Взаимодействие със светлината .