Колаж от окачени тавани растерен ламелен и окачен таван от гипсокартон за Бургас Варна и София

Няколко са основните признаци(атрибути) , характерни за един таван , така че да може той да се нарече окачен .

Окачени тавани са всички , изградени на известно отстояние от основния таван посредством монтирани по периферията окрайчващи профили и и свързани към монолита чрез окчвачи носещи профили.

Конструкция за окачени тавани

Окрайчващи профили . Те се монтират по- периферията на помещението .Те носят известна част от тежестта на окачения таван , която се пренася върху стените.Тези профили могат да бъдат видими(при растерните и ламелните тавани) и скрити ( при таваните от гипсокартон)

Носещи профили . Те  се вмъкват или лягат на окрайчващите .Те също биват видими(при повечето растерни тавани) и невидими ( при ламелните и таваните от гипсокартон)

Окачвачи . Те  служат за връзка на носещите профили към основния таван .В зависимост от вида окачен таван , отстоянието , тежестта и др. се използват различни окачвачи и крепежни елементи за монтажа.

Покрития за окачени тавани

Комбинация от растерен икачен таван и окачен таван от гипсокартон

Комбинация -окачен таван от гипсокартон и растерен окачен таван

 

В зависимост от вида окачен таван се използват различни финални покрития.

Гипсокартон-ясно е че той се използва за покритие на конструкцията при окачените тавани от гипсокартон . Трябва да се отбележи че той не е съвсем финално покритие тъй , като се налага да бъде допълнително обработен със шпакловка.

Пана за растерни окачени тавани .Най масовите пана за тези тавани са минералфазерните , които биват в многообразни текстури и цветове.Има и пана от много други материали например дървени и метални .

Ламели .По отношение на материала от който са изработени могат да бъдат алуминиеви или ПВЦ.По отношение на визуалния ефек , особено при алуминиевите съществува богато разнообразие -перфорирани(спомагат за по малкия конденз в мокрите помещения) огледални, с позлатено покритие и мн. други.

Основни характеристики на окачените тавани

Въпреки че всяка една система за монтаж на окачени тавани има характерни само за нея технически спецификации , всички те имат някои общи характеристики:

 • Всички окачени тавани се монтират на отстояне от основния таван , минимум 5см от най ниската му точка.Прикриват неравностите на грубата основа.
 • Дори и без поставянето на допълнителна изолация всички окачени тавани дават на помещението допълнителна топло и щумо изолация.
 • Изцяло сух процес на монтаж.Тук малко изключение правят окачените тавани от гипсокартон при които фугите се обработват с два или три слоя шпакловка.
 • Окачените тавани са единственото решение за прикриването на ЕЛ ВИК Климатични и други инсталации
 • Позволяват вграждането на различни видове осветителни тела.
 • Единствено чрез изграждането на окачен таван могат да бъдат покрити високи изисквания на пожаро безопастност
 • На последно но не по- значение място те дават възможност за изпълнението на различни интериорни ефекти.

Производители

Окачен таван -Офис на фирма Кнауф -Водещ производител на системи за окачени тавани от гипсокартон и метални профили

Кнауф са водещи производители на системи за окачени тавани с плоскости на гипсова основа

 

В днешно време много са производителите на системи за окачени тавани .Тук ще спомена само водещите:

 • „Кнауф“ „KNAUF“ – водещ иноватор производител на системи за сухо строителство . Има различни системи за окачени тавани от гипсокартон  но аз ви съветвам да не експериментирате а да се доверите на системите на Кнауф.
 • „Ригипс“ „RIGIPS“ – част от Saint-Gobain . Те са най-големият производител на гипсокартон в света
 • „Армстронг“ „АРМСТРОНГ“-растерни тавани.
 • „АМФ “ „AMF“ – те са дъщерна фирма на Кнауф и също произвеждат растерни тавани
 • :Хънтър Дъглас“Hunter Douglas“- производство на ламелни тавани .